Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý toužíme po lásce a po oduševnělém přístupu druhých. Duch Boží nám i druhým lidem dává ještě víc. Lásku, která přemáhá svět a je nad vším dobrým i zlým. Boží láska je jako neuchopitelný plamen tepla, světla a bezpečí. Díky této Lásce jsme schopni dovršit veškeré naše snažení.

Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. (Svatodušní sekvence)