Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijměte pozvání na červnové setkání seniorů. Na téma Chrám – dům Boží, domov nás všech si budeme povídat s s P. Václavem Jiřím Snětinou OSB.  V neděli 12. 6. v 15:00 na faře baziliky sv. Markéty.