Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii, modlíme se litanie vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

Středa: Památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně, mše svaté v 7.00 a v 18.00. Po večerní mši svaté setkání farnosti při společném agapé za Vojtěškou, jako vždy, každý si donese vlastní pokrmy, podle počasí bude možnost opékání na otevřeném ohni. Pití bude zajištěno.

Pátek: památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa.

Sobota: v hospodářském dvoře kláštera se konají Rytířské slavnosti, program pro rodiny s dětmi pod záštitou našeho klášterního pivovaru.

Neděle 5. června 2016: při mši svaté v 9.00 udílí Mons. Karel Herbst SDB svátost biřmování sedmi našim farníkům. Mysleme na ně v modlitbě v těchto dnech.

I letos se připojujeme k Noci kostelů 10. června 2016, tentokráte bude zpřístupněn i hřbitov. Prosíme dobrovolníky o pomoc při zajišťování pořadatelské služby, hlaste se, prosíme, u P. Václava.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha