Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii, modlíme se litanie vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

Pondělí: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Pátek: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice, při mši svaté v 9.00 udílení první svátosti eucharistie dětem naší farnosti – 1. svaté přijímání, mysleme v modlitbě na děti i jejich rodiny. Večerní mši svatou v 18.00 doprovodí náš chrámový sbor, po mši svaté zazní litanie k Panně Marii od Jana Hanuše.

Čtvrtek 26. května 2016: slavnost Těla a Krve Páně, mše svaté v 7.00 a v 18.00. Po večerní mši svaté setkání farnosti při společném agapé za Vojtěškou.

Sobota 28. května 2016: v hospodářském dvoře kláštera se konají Rytířské slavnosti, program pro rodiny s dětmi pod záštitou našeho klášterního pivovaru.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti