Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii, modlíme se litanie vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po večerní mši svaté.

Pondělí: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Pátek: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice, při mši svaté v 9.00 udílení první svátosti eucharistie dětem naší farnosti – 1. svaté přijímání, mysleme v modlitbě na děti i jejich rodiny. Večerní mši svatou v 18.00 doprovodí náš chrámový sbor, po mši svaté zazní litanie k Panně Marii od Jana Hanuše.

Čtvrtek 26. května 2016: slavnost Těla a Krve Páně, mše svaté v 7.00 a v 18.00. Po večerní mši svaté setkání farnosti při společném agapé za Vojtěškou.

Sobota 28. května 2016: v hospodářském dvoře kláštera se konají Rytířské slavnosti, program pro rodiny s dětmi pod záštitou našeho klášterního pivovaru.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha