Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

requiem01Vážení a milí,

dovolujeme si Vás tímto informovat,

že v pondělí 23. května 2016 od 17 hodin v kostele sv. Voršily na Národní třídě v Praze  bude sloužena zádušní mše sv. za zemřelého kardinála Coppu (+ 16. 5. 2016). Giovanni Coppa navštívil několikrát náš klášter, jednou jsme s ním měli i debatu v Tereziánském sále po nedělní mši svaté, kterou celebroval. Nesmíme zapomenout na to, že vedl také hlavní bohoslužbu k oslavám 1000. výročí založení kláštera, mše svatá se konala 16. 4. 1993 a byla s velikou účastí benediktinské rodiny a za přítomnosti prezidenta Václava Havla. Při této příležitosti také arcibiskup Coppa přednesl dekret povyšující náš klášter na arciopatství a vysvětil obnovenou budovu prelatury a konventu kláštera.

Hlavním celebrantem a kazatelem zádušní mše svaté bude apoštolský nuncius Giuseppe Leanza.

Životopis kardinála Coppa
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti