Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Norberta, biskupa.

Pátek: Připojujeme se k Noci kostelů, tentokrát bude zpřístupněn i břevnovský hřbitov s komentovanou prohlídkou a zpěvem naší scholy, kostel bude otevřený ve druhé části večera. Podrobný program je dostupný na obvyklých místech.

Sobota: památka sv. Barnabáše, apoštola.

Neděle: v 15.00 se koná setkání seniorů na faře na téma Chrám – dům Boží – domov nás všech.

Neděle 19. června 2016: mše svatá v 9.00 s udělováním svátosti křtu.