Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odpoledne v 15.00 na faře se koná setkání seniorů na téma Chrám – dům Boží – domov nás všech.

Pondělí: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Sobota: na zámku v Libočanech se koná otevření výstavy Benediktini a Libočany, pozvánka na tuto prezentaci našeho řádu je k dispozici na obvyklých informačních místech. 

Neděle: mše svatá v 9.00 s udělováním svátosti křtu. 

V neděli 26. června 2016: po mši svaté v 9.00 rozšířené agapé i na čas obědu z vlastních zásob formou pikniku za Vojtěškou s možností opékání na otevřeném ohni.