Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odpoledne v 15.00 na faře se koná setkání seniorů na téma Chrám – dům Boží – domov nás všech.

Pondělí: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Sobota: na zámku v Libočanech se koná otevření výstavy Benediktini a Libočany, pozvánka na tuto prezentaci našeho řádu je k dispozici na obvyklých informačních místech.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udělováním svátosti křtu.

V neděli 26. června 2016: po mši svaté v 9.00 rozšířené agapé i na čas obědu z vlastních zásob formou pikniku za Vojtěškou s možností opékání na otevřeném ohni.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti