Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo se zapojili do akce Noc kostelů v naší farnosti, celkový počet návštěvníků: 565, z toho 150 lidí navštívilo náš břevnovský hřbitov.

Pondělí: památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa.

Úterý: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Večerní mše svatá za zdejšího kaplana + Aloise Kánského.

Pátek: slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Sobota: v katedrále přijmou kněžské svěcení 4 jáhni naší arcidiecéze, mysleme na nové pastýře v modlitbě.

Neděle: po mši svaté v 9.00 rozšířené agapé i na čas obědu z vlastních zásob formou pikniku za Vojtěškou s možností opékání na otevřeném ohni.

V naší farnosti chceme pomoci těžce nemocné Kristýnce Mikušové, které byl diagnostikován zhoubný mozkový nádor, podstoupila již 4 operace mozku a situace je velmi vážná. Podrobnosti, jak pomoci jsou vzadu na plakátu a letácích.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti