Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí ministranti,
naše soutěž se příblížila k závěru. Za pár dní zde bude pořadí, ve kterém jste se umístili. A také i cena, která bude vyhlášena… Zde na naší strance… a nebo pro Vás, co jste na FB, tak také tam.

Chci vám jmenem otce Václava a jménem svým poděkovat za vaši službu, kterou v naší farnosti konáte. Přeji Vám všem krasné prožití prázdnin. Vím, že někteří pojedete na světové setkání mladeže do Krakova… Naslouchejte co nejpozorněji našemu milemu papeži Františkovi, má vám co říci. Nezapomeňte, milí kluci, i o prazdninách je mše svatá. Nezapomeňte, že jste křesťané a ministranti 🙂

V modlitbě na vás pamatuje a o modlitbu vás prosí

br. Martin Tomáš Ševeček OSB

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha