Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí ministranti,
naše soutěž se příblížila k závěru. Za pár dní zde bude pořadí, ve kterém jste se umístili. A také i cena, která bude vyhlášena… Zde na naší strance… a nebo pro Vás, co jste na FB, tak také tam.

Chci vám jmenem otce Václava a jménem svým poděkovat za vaši službu, kterou v naší farnosti konáte. Přeji Vám všem krasné prožití prázdnin. Vím, že někteří pojedete na světové setkání mladeže do Krakova… Naslouchejte co nejpozorněji našemu milemu papeži Františkovi, má vám co říci. Nezapomeňte, milí kluci, i o prazdninách je mše svatá. Nezapomeňte, že jste křesťané a ministranti 🙂

V modlitbě na vás pamatuje a o modlitbu vás prosí

br. Martin Tomáš Ševeček OSB

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti