Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Libocany2016V rámci pochodu Václava Hájka z Libočan pořádá Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově (břevnovský klášter) ve spolupráci s Národním archivem České republiky a obcí Libočany 18. června 2016 výstavu BENEDIKTINI a LIBOČANY.

→ dějiny benediktinského řádu v Čechách a na Moravě
→ představení Benediktinského arciopatství Břevnov
→ produkty Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha a suvenýry…

místo konání: libočanský zámek
(zámek bude v tento den zpřístupněn od 9.00 do 15.00 hod.)

plakát
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha