Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Prokopa, opata. Pouť bratří a farnosti ke sv. Prokopu na Pražském Hradě. V kostele Všech svatých od 17.30 se modlíme spolu s místní kapitulou nešpory a od 18.00 slavíme eucharistii. Mši svatou celebruje P. Prokop. Kdo by se chtěl spolu s námi vydat pěšky, vycházíme v 16.00 z naší baziliky. V tento den nebude večerní mše svatá u sv. Markéty

Úterý: slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Dopoledne máme možnost v rozhlase a televizi sledovat přenos pouti z Velehradu, které se zúčastní také naši noví biskupové a kněží.

Pondělí 11. července 2016: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele našeho řádu. Mše svatá v 18.00.

Středa 13. července 2016: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky a farnosti. Mše svatá v 18.00.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha