Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele našeho řádu. Mše svatá v 18.00.

Středa: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky a farnosti. Mše svatá v 18.00.

Pátek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha