Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek: v 19.00 mše svatá – poděkování našich skautů a dívčího oddílu za prožitý čas na táborech s prosbou o požehnání pro cestu do Polska.

Pátek: svátek sv. Marie Magdalény.

Sobota: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Neděle: při mši svaté v 9.00 vstoupí do katechumenátu jeden ze zájemců o křest v naší farnosti.