Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. V 18.30 v katedrále bude mše svatá za zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela.

Úterý: otec arcibiskup Dominik vybízí k vyzvánění zvonů v  úterý 2. srpna, v 15 hodin, v den pohřbu brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray. Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul.

Čtvrtek: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Pátek: 1. v měsíci, příležitost k soukromé adoraci bude od 16.00, 17.45 svátostné požehnání a mše svatá.

Sobota: svátek Proměnění Páně.