Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V těchto dnech projíždí městy naší republiky mladí lidé z různých zemí na světové setkání mládeže v Polsku. I naše farnost hostí poutníky např. z Nizozemí, USA, Francie, Španělska, ale i např. z Peru. Slaví u nás svátosti, setkávají se nad Písmem (v klášterní zahradě), prožívají adoraci… V dnešní večer mají Holanďané v naší bazilice modlitební vigilii se svátostí smíření. Je to opět – po setkání Taizé – další zkušenost s větší skupinou bratří a sester z jiných národů. Mysleme na ně v modlitbě, protože i oni nás ujišťují o svých modlitbách za naše společenství, modleme se, aby SDM (26. – 31. července 2016) proběhl v pokojné a bezpečné atmosféře. Prosíme za všechny, kdo budou mít odpovědnost za průběh celého setkání. Další informace ZDE.

V neposlední řadě myslíme na našich deset mladých, kteří se vydávají toutéž poutní cestou, vyrazili už včera. Pán vám všem žehnej! A proste i za nás…

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha