Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

Pondělí: památka sv. Dominika, zakladatele řádu dominikánů. Mysleme v modlitbě na otce arcibiskupa Dominika v den jeho řeholního svátku.

Úterý: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Středa: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Kláry, panny.

  1. srpna 2016: slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Příští neděli je poutní den na Bílé Hoře: 11.00 mše svatá – celebruje P. Augustin Gazda OSB. V 15.00 koncert – na památku letos zesnulé sr. Perpetui Hartmann OSB – klavír, viola, housle, violoncello (J. Haydn, R. Schumann, L. van Beethoven). V 17.00 mše svatá, následuje agapé v ambitech.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti