Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Poutní den na Bílé Hoře: 11.00 mše svatá – celebruje P. Augustin Gazda OSB. V 15.00 koncert – na památku letos zesnulé sr. Perpetui Hartmann OSB – klavír, viola, housle, violoncello (J. Haydn, R. Schumann, L. van Beethoven). V 17.00 mše svatá, následuje agapé v ambitech.

Pondělí: slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Sobota: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Je připravený nový rozpis na úklid kostela, prosíme, zapisujte se v kostele vzadu na nástěnce na jednotlivé dny.