Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka Panny Marie Královny.

Středa: svátek sv. Bartoloměje, apoštola. Večerní mše svatá za + arciopata Anastáze Opaska. 

Čtvrtek: památka sv. Benedikta a druhů, mučedníků.

Sobota: Památka sv. Moniky.

Obvyklý pořad bohoslužeb u sv. Markéty začíná až 5. 9.