Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Obvyklý pořad bohoslužeb u sv. Markéty začíná až 5. 9., tedy tento týden ještě dle letního pořádku.

Pondělí: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Sobota: svátek sv. Řehoře Velikého papeže a učitele církve.

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost informacím o výuce náboženství, které jsou dostupné na internetu, je čas podávat přihlášky buď v tištěné podobě v sakristii, nebo elektronicky.

Je připravený nový rozpis na úklid kostela, prosíme, zapisujte se v kostele vzadu na nástěnce na jednotlivé dny.

Dostali jsme zprávu z Říma o našich klášterech ve střední Itálii. Nejsou žádné oběti na životech, ale budovy – např. kláštera v Nursii, rodišti sv. Benedikta – jsou silně poškozeny. Kostely sester benediktinek v Amandole a Ascoli Piceno jsou zcela nepoužitelné. Opat primas Notker Wolf vyzývá k modlitbě za tyto naše komunity.