Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V okruhu slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) slavíme pouť v kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Program letošní poutní neděle 14. srpna 2016 je následující:

11 hod. mše svatá – celebruje P. Augustin Gazda OSB

Marek Čihař (varhany), Marie Fuxová (housle)

 

15 hod. koncert – na památku letos zesnulé sr. Perpetui Hartmann OSB

hrát budou její kolegové, se kterými v posledních letech hrála vždy při pouti na Bílé Hoře

- Walter Brachtl (violoncello) a Johanna Jonas (viola a housle) s pozvanou klavíristkou (Elisabeth Brachtl – hraje i na violu) následující klavírní tria:

Joseph Haydn: D‑Dur
Ludwig van Beethoven: B‑Dur op.posth.
Robert Schumann: d‑moll op.63

17 hod. mše svatá „pro poutníky” – celebruje P. Benedikt Kolaja OSB
Ondřej Scholtz (varhany); po mši svaté bude tradiční agapé v ambitech a výše zmínění umělci zahrají přímo v ambitech pár skladeb:

3 Elegien von Claude Debussy, Manuel da Falla und Igor Stravinsky provioloncello
Johann Nepomuk Hummel: Trio für 2 Violen und Cello G‑Dur

V nádvoří jsou k vidění nově restaurované sochy P. Marie a archanděla Gabriela z hlavního vstupního portálu, který je v současné době restaurován. (Moc hezké sochy, později už budou zpět vysoko na portále!)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha