Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost informacím o výuce náboženství, které jsou dostupné na internetu, je čas podávat přihlášky buď v tištěné podobě v sakristii, nebo elektronicky. Zahájení školního roku v naší farnosti bude 14. září 2016 v 16.00 v bazilice.

Je připravený nový rozpis na úklid kostela, prosíme, zapisujte se v kostele vzadu na nástěnce na jednotlivé dny.

Dnes v 17.00 na Bílé Hoře se koná divadelní představení ochotnického souboru Prašivina

PŘÍBĚH O KURÁŽI – barokní drama v úpravě Slávky Hozové. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na opravy poutního místa.

Pondělí: v 19.00 v Teresiánském sále BENEFIČNÍ HOUSLOVÝ KONCERT, účinkují Marie Fuxová a Lukáš Klánský. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na opravy poutního místa.

Čtvrtek: svátek Narození Panny Marie.

Neděle 11. září 2016:                    se koná koncert dětské souboru Musica Podberdensis pod vedením Veroniky Kopecké PÁSMO LIDOVÝCH PÍSNÍ A ŘÍKADEL. Vstupné dobrovolné.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha