Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Ondřeje a druhů, mučedníků. Večer v 19.30 v Tereziánském sále se koná první koncert z cyklu Břevnovská hudební setkání.

Středa: svátek sv. Matouše apoštola a evangelisty. Začíná výuka náboženství.

Čtvrtek: v 19.30 se v bazilice koná koncert v rámci duchovního festivalu Svatováclavské slavnosti. Vystoupí trumpetista Marek Zvolánek a varhaník Pavel Svoboda. Informace o vstupenkách na webu festivalu.

Pátek: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Neděle 2. října 2016: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. Odpoledne zveme zvláště rodiny na farní drakiádu, místem konání je opět prostranství Vypich vlevo od stanice MHD ve směru na Bílou Horu. Začínáme ve 14.30.

V sobotu 10. září 2016 byl v Římě zvolen na kongresu opatů nový opat-primas, Američan Gregory Polan z kláštera Conception ve státě Missouri. Je nástupcem Notkera Wolfa, který 16let zastupoval řád před Svatým stolcem a koordinoval život benediktinů na celém světě. Prosme v modlitbě o požehnání pro náš řád v následujícím období. Více k této aktualitě na našich informačních místech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha