Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Ondřeje a druhů, mučedníků. Večer v 19.30 v Tereziánském sále se koná první koncert z cyklu Břevnovská hudební setkání.

Středa: svátek sv. Matouše apoštola a evangelisty. Začíná výuka náboženství.

Čtvrtek: v 19.30 se v bazilice koná koncert v rámci duchovního festivalu Svatováclavské slavnosti. Vystoupí trumpetista Marek Zvolánek a varhaník Pavel Svoboda. Informace o vstupenkách na webu festivalu.

Pátek: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Neděle 2. října 2016: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. Odpoledne zveme zvláště rodiny na farní drakiádu, místem konání je opět prostranství Vypich vlevo od stanice MHD ve směru na Bílou Horu. Začínáme ve 14.30.

V sobotu 10. září 2016 byl v Římě zvolen na kongresu opatů nový opat-primas, Američan Gregory Polan z kláštera Conception ve státě Missouri. Je nástupcem Notkera Wolfa, který 16let zastupoval řád před Svatým stolcem a koordinoval život benediktinů na celém světě. Prosme v modlitbě o požehnání pro náš řád v následujícím období. Více k této aktualitě na našich informačních místech.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti