Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků.

Úterý: Památka sv. Vincence z Pauly, kněze. Večer v 19.00 v Tereziánském sále se koná první koncert z cyklu Břevnovská nocturna. V předvečer sv. Václava a státního svátku vystoupí mj. Collegium pražských trubačů. Výtěžek koncertu jde na podporu provozu prelatury kláštera.

Středa: slavnost sv. Václava, mučedníka. Ve Staré Boleslavi se koná Národní Svatováclavská pouť, mše sv. začíná v 10.00.

Čtvrtek: svátek sv. Michaela, Rafaela a Gabriela, archandělů.

Pátek: památka sv. Jeronýma, kněze.

Sobota: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti. Odpoledne zveme zvláště rodiny na farní drakiádu, místem konání je opět prostranství Vypich vlevo od stanice MHD ve směru na Bílou Horu. Začínáme ve 14.30.

Pondělí 3. října 2016: v 19.00 na faře biblická hodina, téma: Nové chápání víry u Ezdráše a Nehemjáše.

7. – 9. října 2016: Břevnovské posvícení v před branami kláštera. 9. října Výročí posvěcení naší baziliky.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha