Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dostali jsme pozvánku na setkání křesťanských podnikatelů.

Setkání se uskuteční v Praze, 14. září v jezuitské rezidenci na Ječné 2. Po mši svaté v 17.30 v kostele sv. Ignáce následuje beseda s překladatelem a průvodcem Hayatem Okamurou.

Více informací: http://www.krestanskypodnikatel.cz/

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha