Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne zveme zvláště rodiny na farní drakiádu, místem konání je opět prostranství Vypich vlevo od stanice MHD ve směru na Bílou Horu. Začínáme ve 14.30. 

Pondělí: v 19.00 na faře biblická hodina, téma: Nové chápání víry u Ezdráše a Nehemjáše.

Úterý: památka sv. Františka z Assisi.

Čtvrtek: památka sv. Bruna, zakladatele kartuziánů.

Neděle: slavnost Výročí posvěcení baziliky (9. října 1757). V této souvislosti se koná v okolí kláštera po celý víkend Břevnovské posvícení, je třeba počítat se vším, co s tím souvisí.

Neděle 16. října 2016: v 9.00 mše sv. zaměřena na děti. Odpoledne v 15.00 se koná setkání seniorů, hostem bude sr. Anežka Najmanová OSB z komunity Venio                na Bílé Hoře.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti