Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne zveme zvláště rodiny na farní drakiádu, místem konání je opět prostranství Vypich vlevo od stanice MHD ve směru na Bílou Horu. Začínáme ve 14.30. 

Pondělí: v 19.00 na faře biblická hodina, téma: Nové chápání víry u Ezdráše a Nehemjáše.

Úterý: památka sv. Františka z Assisi.

Čtvrtek: památka sv. Bruna, zakladatele kartuziánů.

Neděle: slavnost Výročí posvěcení baziliky (9. října 1757). V této souvislosti se koná v okolí kláštera po celý víkend Břevnovské posvícení, je třeba počítat se vším, co s tím souvisí.

Neděle 16. října 2016: v 9.00 mše sv. zaměřena na děti. Odpoledne v 15.00 se koná setkání seniorů, hostem bude sr. Anežka Najmanová OSB z komunity Venio                na Bílé Hoře.