Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne v 15.00 se koná na faře setkání seniorů. Pozvání přijala sr. Anežka Najmanová OSB z komunity Venio na Bílé Hoře.

Pondělí: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Úterý: svátek sv. Lukáše, evangelisty. Po mši svaté se koná úklid kostela. V 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Břevnovská nocturna: Pocta W. A. Mozartovi.

Sobota: památka sv. Jana Pavla II., papeže.

Neděle: Den modliteb za misie, po mši sv. v 9.00 budou k dispozici misijní kalendáře a zápalky.

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha