Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je den modliteb za misie, po mši sv. v 9.00 je možné si vzadu v kostele vyzvednout misijní zápalky a kalendáře na připomenutí, že k hlásání evangelia patří i pomoc konkrétním lidem (zvláště těm, kterým chybí základní potřeby).

Čtvrtek: v 18.00 v katedrále se koná ekumenická bohoslužba za vlast v předvečer státního svátku.

Pátek: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti