Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je den modliteb za misie, po mši sv. v 9.00 je možné si vzadu v kostele vyzvednout misijní zápalky a kalendáře na připomenutí, že k hlásání evangelia patří i pomoc konkrétním lidem (zvláště těm, kterým chybí základní potřeby).

Čtvrtek: v 18.00 v katedrále se koná ekumenická bohoslužba za vlast v předvečer státního svátku. 

Pátek: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha