Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli jsme se přes nepřízeň počasí sešli na Vypichu, kdo přišel, nelitoval. Poděkování všem statečným!

Konventní sportovní referent Vladimír Josef dbal o to, aby dětem nebyla zima… Více ve fotogalerii.