Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli jsme se přes nepřízeň počasí sešli na Vypichu, kdo přišel, nelitoval. Poděkování všem statečným!

Konventní sportovní referent Vladimír Josef dbal o to, aby dětem nebyla zima… Více ve fotogalerii.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha