Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

ekumenDovolujeme si Vás pozvat v neděli 6. listopadu v 17:00 na ekumenickou  bohoslužbu ke vzpomínce na oběti bitvy roku 1620 do našeho poutního areálu Panny Marie Vítězné.

Ekumenické bohoslužbě bude předsedat kardinál Miloslav Vlk, kázat bude farář Českobratrské církve evangelické ve Střešovicích a 1. náměstek synodního seniora ČCE Pavel Pokorný.

Po bohoslužbě bude následovat vernisáž nové umělecké intervence u hrobu padlých od Václava Ciglera a Michala Motyčky. Více informací naleznete na stránkách Centra teologie a umění.

 

Se srdečným pozdravem
za sestry benediktinky
sr. Francesca OSB
Pax!