Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní setkání laického katolického sdružení Opus bonum se koná 15. října 2016. Začneme již tradičně mší svatou v 8.30 v bazilice, kterou bude celebrovat Mons. Václav Malý. Téma setkání: Ukrajina dnes. Více k programu a přednášejícím najdete na stránkách sdružení.

Mše svatá v 7.00 v bazilice nebude.