Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

petkevic

Bělohorské farní společenství a sestry benediktinky zvou na přednášku Vladimíra Petkeviče:

Edith Stein – sestra Terezie Benedikta od Kříže – světice naší doby

V předvečer výročí narození této osobnosti dvacátého století se budeme moci zamyslet na odkazem filozofky, teoložky a řeholní sestry…

Akce se koná v úterý 11. října 2016 v 19.30 hod.

ve farní místnost při kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha