Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes ráno v 7.40 postihlo Itálii další silné zemětřesení. Epicentrum otřesů se nacházelo blízko města Nursie (Norcia), rodiště sv. Benedikta, zakladatele našeho řádu. Nursie je historické město, které má velký význam pro benediktiny. Tamní řeholní komunita pomáhala české církvi v období komunistického režimu.

Klášterní bazilika sv. Benedikta se zřítila, zůstal stát pouze vstupní portál a část apsidy. Komunita bratří se uchýlila do stanů. Prosíme o modlitbu za naše spolubratry, od nichž jistě jejich farníci očekávají pomoc.

P. Václav Snětina OSB