Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 17.00 na Bílé Hoře se koná ekumenická bohoslužba a umělecká intervence nad hroby padlých.

Úterý: od 19.00 v Tereziánském sále se koná koncert nazvaný Společnou cestou, koncert z cyklu Břevnovská nokturna (výtěžkem podpoříme provoz prelatury kláštera).

Středa: svátek Posvěcení lateránské baziliky. V tento den se koná v bazilice vzpomínkový večer na sr. Akvinelu Loskotovou, zakladatelku Domova Svaté Rodiny, mše sv. začíná v 18.00, následuje koncert našeho varhaníka Marka Čihaře.

Čtvrtek: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Pátek: svátek sv. Martina, biskupa.

Sobota: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Neděle: v 10.00 v katedrále závěrečná bohoslužba Svatého roku milosrdenství, zároveň připomenutí sv. Anežky České.

  1. listopadu 2016: v 10.00 v kostele sv. Ignáce se koná děkovná bohoslužba za 27 let svobody v naší zemi. Celebruje plzeňský biskup Tomáš Holub.
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha