Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijměte pozvánku na Evropské setkání mladých pořádané ekumenickou komunitou Taizé. Na pět dnů se do lotyšské Rigy sjedou tisíce účastníků z celého světa aby se spojili v modlitbě a zakusili prostou radost společenství. I přes všechny problémy, které Evropa zažívá, by setkání v Rize chtělo být znamením naděje v různosti. Přítomnost mnoha mladých lidí z Východu i Západu, stejně jako z dalších světadílů, bude silným podnětem pro všechny, kdo chtějí budovat otevřenou a přístupnou Evropu.

Bližší informace: http://taize.fr/cs