Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 15.00 se koná v kostele varhanní koncert nazvaný: „Přijď, Spasiteli národů.“ Vystoupí žáci prof. Stefana Baiera z Regensburgu.

Po celý advent od Po do So zpíváme Staročeské roráty v 7.00.

Úterý: v 19.30 v bazilice adventní ztišení a modlitba Taizé, připravili vysokoškoláci.

Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 možnost eucharistické adorace, 17.45 požehnání a mše svatá. Ve 20.00 v bazilice Adventní zastavení s hudbou a duchovním slovem P. Prokopa. Pozvání připravili houslistka Marie Fuxová a varhaník Marek Čihař. Ve 20.00 se bazilika uzavírá, je třeba přijít přesně.

Sobota: odpolední mši sv. v Domově seniorů doprovodí naše břevnovská schola.

Neděle: v 9.00 mše svatá s katechezí pro děti a v 16.00 v bazilice se koná pro děti setkání se sv. Mikulášem, neoznačené balíčky pro každé přivedení dítě v hodnotě 50Kč rodiče mohou klást do košů vzadu v kostele.

Pondělí 5. prosince 2016: v 19.00 na faře další biblická hodina, téma (téměř) adventní ze SZ knihy Nehemjáš: „Porozuměli slovům, která jim byla zvěstována“ (Neh 8,12).

Sobota 10. prosince 2016: od 8.00 velký úklid kostela před svátky, zveme zvláště mladé.

Neděle 11. prosince 2016: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti, odpoledne v 15.00 ve Vojtěšce zveme na Adventní setkání a rozmlouvání nejen pro seniory s Františkem Novotným a P. Prokopem.