Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo přispěli do sbírky na Misijní neděli koupí kalendářů a misijních zápalek. Vybrali jsme 3 196Kč, které byly odeslány na účet Papežských misijních děl.

Děkujme také za organizaci a účast na Farním bazaru, výtěžek činí 5 435Kč. Peníze použijeme na nákup školních potřeb pro děti a ostatní výdaje spojené s pastorací – tj. např. nákup literatury.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha