Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

nocturna12-2016Zveme Vás na další koncert z řady Břevnovská Nocturna, tentokráte se jedná o Adventní koncert, který se uskuteční 13.12. od 19.00 hodin v Tereziánském sále břevnovského kláštera. Bližší informace v letáčku.