Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na zajímavý varhanní koncert na první neděli adventní 27. listopadu 2016 v 15.00. V pátek do Prahy přicestuje se svými studenty varhaník a prof. Stefan Baier z Regensburgu. Budeme mít tu čest je přivítat a nechat jimi rozeznít naše varhany. Téma koncertu je ryze adventní: Přijď, Spasiteli národů. Koncert začíná v 15.00 v bazilice, vstupné dobrovolné.