Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přinášíme Vám vzpomínku na Alexandra Heidlera alias od Josefa Svobody. Otec Křišťaň, jak se mu také přezdívalo, byl aktivním ve skautingu v Emauzích společně s např. Anastázem Opaskem, Josefem Zvěřinou nebo Karlem Otčenáškem.

životopis Alexandra Heidlera