Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všichni jsou srdečně zváni na

Adventní setkání a rozmlouvání

Františkem Novotným, básníkem, textařem a moderátorem, a převorem Prokopem Siostrzonkem (znáte je oba z Českého rozhlasu…)

Setkání se koná v neděli 11. 12. v 15:00, tentokrát v pavilonu Vojtěška

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha