Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes od 8.30 jsou na fortně kláštera v prodeji vstupenky na koncert souboru Hradišťan, který se uskuteční 19. prosince.

Dnes v 16.00 v bazilice se koná pro děti setkání se sv. Mikulášem, neoznačené balíčky pro každé přivedení dítě v hodnotě 50Kč rodiče mohou klást do košů vzadu v kostele.

Pondělí: v 19.00 na faře další biblická hodina, téma (téměř) adventní ze SZ knihy Nehemjáš: „Porozuměli slovům, která jim byla zvěstována“ (Neh 8,12).

Úterý: památka sv. Mikuláše, biskupa.

Středa: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek: slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Sobota: od 8.00 velký úklid kostela před svátky, zveme zvláště mladé.

Neděle: mše sv. v 9.00 zaměřena na děti, odpoledne v 15.00 ve Vojtěšce zveme na Adventní setkání a rozmlouvání nejen pro seniory s Františkem Novotným a P. Prokopem.

Úterý 13. prosince 2016: v 19.00 v Tereziánském sále prelatury se koná Adventní koncert z cyklu Nocturna. Koncert opět podporuje provoz kláštera.

Využijme příležitosti ke svátosti smíření v nejbližších dnech – do IV. neděle adventní…

Stále ještě můžeme pomoci dětem ze sociálně slabých rodin koupí dárků, seznam je v sakristii nebo na internetu.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha