Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý advent zpíváme Staročeské roráty vždy od pondělí do soboty v 7.00.

Dnes je poslední termín k odevzdání dárků pro děti v rámci akce Vánoce dál. Prosíme, dbejte, aby vaše odevzdání dárku bylo zapsáno v evidenčním listu v sakristii. Odpoledne v 15.00 se koná ve Vojtěšce Adventní setkání a rozmlouvání s básníkem a textařem Františkem Novotným a s P. Prokopem.

Úterý: památka sv. Lucie, panny a mučednice. Po mši sv. se koná úklid kostela, teď v zimě jde o nutnou pravidelnou údržbu podlah a lavic. Děkujeme všem, kdo přijdete. Večer v 19.00 v Tereziánském sále se koná Adventní koncert z cyklu Nocturna. Výtěžek podpoří provoz budovy prelatury kláštera.

Středa: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Pondělí 19. prosince 2016: v 19.00 v bazilice koncert souboru Hradišťan. Večerní mše svatá nebude.

Děkujeme těm, kteří přišli na včerejší velký úklid kostela.

Využijme příležitosti ke svátosti smíření v tomto týdnu do IV. neděle adventní, abychom poslední týden adventní mohli prožít v pokojné přípravě na svátky. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha