Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celou dobu adventní zpíváme Staročeské roráty při mši sv. v 7.00.

Děkujeme těm, kteří přišli na velký úklid kostela minulou sobotu.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do charitativní akce Vánoce dál – pomoc dětem ze sociálně slabých rodin, dárky si minulý týden převzali pracovníci sociálního odboru MČ P6.

Opět můžeme podpořit komunitu Sant´Egidio, která pořádá oběd pro lidi bez domova v arcibiskupském paláci. Do sakristie můžete nosit čisté teplé oblečení, zvláště ponožky, nebo cukroví na sváteční stůl. To vše do pátku 23. prosince.    

Pondělí: v 19.00 v bazilice koncert souboru Hradišťan. Večerní mše svatá nebude.

Neděle: slavnost Narození Páně. Vánoční pořad bohoslužeb (vyvěšený na našich informačních místech) je podobný předcházejícím létům s tou změnou, že na Hod Boží mše svaté až v 8.00 a v 10.00. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa letos připadá na pátek, kdy mše sv. budou dle obvyklého pátečního pořádku.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti