Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, drazí čtenáři, pokojné prožití Narození našeho Pána s vědomím, že nic a nikdo nám nemůže vzít radost a naději Lásky, která přemáhá svět. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna (srov. Jan 3, 16), tak Bůh miluje každého člověka…, znovu dává svého Syna všanc. 

Děkuji za uplynulý občanský rok a těším se na ten příští.

P. Václav