Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, drazí čtenáři, pokojné prožití Narození našeho Pána s vědomím, že nic a nikdo nám nemůže vzít radost a naději Lásky, která přemáhá svět. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna (srov. Jan 3, 16), tak Bůh miluje každého člověka…, znovu dává svého Syna všanc. 

Děkuji za uplynulý občanský rok a těším se na ten příští.

P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha