Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Středa: v 19.00 Novoroční koncert pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků a podnikatelů, účinkují: Marek Zvolánek – trubka, Pavel Svoboda – varhany.

Pátek: slavnost Zjevení Páně. Mše svatá v 7.00 u sv. Markéty, v 16.00 mše sv. na Bílé Hoře, od 16.00 do 17.00 eucharistická adorace, v 17.15 živý betlém dětí a rodičů naší farnosti, začátek v bráně kláštera a mše svatá v 18.00 u sv. Markéty, mše svaté budou s žehnáním vody křídy a kadidla (případně zlata).

Neděle: svátek Křtu Páně, končí doba vánoční. Odpoledne v 16.00 v Tereziánském sále koncert Ireny Budweisserové, vstupenky již pouze k stání.

Sobota 14. ledna 2017: Výročí posvěcení kláštera, mše sv. v 18.00 za + P. Jana Kohla OSB.

Neděle 15. ledna 2017: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti.

Úterý 17. ledna 2017: v 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Břevnovská nokturna.

I letos vykonáme Tříkrálovou sbírku v naší farnosti. Vybírat budeme 6. 1. večer, 7. 1. po večerní mši sv. a 8. 1. po všech bohoslužbách.