Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Středa: v 19.00 Novoroční koncert pořádaný Spolkem břevnovských živnostníků a podnikatelů, účinkují: Marek Zvolánek – trubka, Pavel Svoboda – varhany.

Pátek: slavnost Zjevení Páně. Mše svatá v 7.00 u sv. Markéty, v 16.00 mše sv. na Bílé Hoře, od 16.00 do 17.00 eucharistická adorace, v 17.15 živý betlém dětí a rodičů naší farnosti, začátek v bráně kláštera a mše svatá v 18.00 u sv. Markéty, mše svaté budou s žehnáním vody křídy a kadidla (případně zlata).

Neděle: svátek Křtu Páně, končí doba vánoční. Odpoledne v 16.00 v Tereziánském sále koncert Ireny Budweisserové, vstupenky již pouze k stání.

Sobota 14. ledna 2017: Výročí posvěcení kláštera, mše sv. v 18.00 za + P. Jana Kohla OSB.

Neděle 15. ledna 2017: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti.

Úterý 17. ledna 2017: v 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Břevnovská nokturna.

I letos vykonáme Tříkrálovou sbírku v naší farnosti. Vybírat budeme 6. 1. večer, 7. 1. po večerní mši sv. a 8. 1. po všech bohoslužbách.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti