Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

6. ledna oslavíme slavnost Zjevení Páně – lidově Tří králů, protože v tento den čteme biblický text o mudrcích, kteří přinesli narozenému Ježíši tři dary. Sám Bůh se stal pro nás chudým a potřebným v narozeném dítěti v chlévě, bez domova. Učíme se jej vidět právě v chudých lidech různě strádajících. Připojíme se k tzv. Tříkrálové finanční sbírce na charitativní potřeby. Vybírat budeme 6. 1. večer, 7. 1. po večerní mši sv. v kostele, 8. 1. po všech bohoslužbách v kostele. Děkujeme všem, kteří se zapojíte.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha