Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

6. ledna oslavíme slavnost Zjevení Páně – lidově Tří králů, protože v tento den čteme biblický text o mudrcích, kteří přinesli narozenému Ježíši tři dary. Sám Bůh se stal pro nás chudým a potřebným v narozeném dítěti v chlévě, bez domova. Učíme se jej vidět právě v chudých lidech různě strádajících. Připojíme se k tzv. Tříkrálové finanční sbírce na charitativní potřeby. Vybírat budeme 6. 1. večer, 7. 1. po večerní mši sv. v kostele, 8. 1. po všech bohoslužbách v kostele. Děkujeme všem, kteří se zapojíte.