Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Antonína, opata. Po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela, prosíme všechny, kdo mohou pomoci. V 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Nocturna, účinkuje Smetanovo trio.

Středa: památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů. Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Sobota: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Neděle: v 17.00 u sv. Gotharda v Bubenči se koná „Koncert podané ruky“, ekumenické setkání farností a sborů na Praze 6.

Neděle 29. ledna 2017: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

Vzadu na nástěnce je nový rozpis úklidu kostela na toto pololetí. Úklid probíhá vždy v úterý po večerní mši svaté a je rozdělen do tří skupin: senioři (1. úterý v měsíci), celá farnost (3. úterý v měsíci) a konvent – bratři OSB (ostatní dny). Na celou farnost připadá vždy 3. úterý v měsíci po večerní mši sv. První datum je hned toto úterý. Je třeba zajistit především údržbu podlah a vstupních prostor. Náš kostel je místem našeho společného farního života, proto je třeba zajistit jeho údržbu společnými silami. Děkujeme všem, kdo se zapojí.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti