Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Antonína, opata. Po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela, prosíme všechny, kdo mohou pomoci. V 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Nocturna, účinkuje Smetanovo trio.

Středa: památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů. Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Sobota: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Neděle: v 17.00 u sv. Gotharda v Bubenči se koná „Koncert podané ruky“, ekumenické setkání farností a sborů na Praze 6.

Neděle 29. ledna 2017: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

Vzadu na nástěnce je nový rozpis úklidu kostela na toto pololetí. Úklid probíhá vždy v úterý po večerní mši svaté a je rozdělen do tří skupin: senioři (1. úterý v měsíci), celá farnost (3. úterý v měsíci) a konvent – bratři OSB (ostatní dny). Na celou farnost připadá vždy 3. úterý v měsíci po večerní mši sv. První datum je hned toto úterý. Je třeba zajistit především údržbu podlah a vstupních prostor. Náš kostel je místem našeho společného farního života, proto je třeba zajistit jeho údržbu společnými silami. Děkujeme všem, kdo se zapojí.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha