Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 17.00 u sv. Gotharda v Bubenči se koná „Koncert podané ruky“, ekumenické setkání farností a sborů na Praze 6.

Úterý: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Středa: svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Končí týden modliteb za jednotu křesťanů.

Čtvrtek: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Sobota: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Neděle: mše sv. v 9.00 s katechezí pro děti.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti