Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Jana Bosca, kněze.

Čtvrtek: svátek Uvedení Pána do chrámu, svátek všech řeholníků a zasvěcených osob. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00. Svíce si můžete přinést své vlastní.

Pátek: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá.

Úterý 7. února 2017: v 19.00 koncert v Tereziánském sále v rámci cyklu Břevnovská nokturna.  

Sobota 11. února 2017: památka Panny Marie Lurdské, při této příležitosti je možné přistoupit ke svátosti nemocných při mši svaté, a sice 11. 2. v 18.00 a 12. 2. v 7.30. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti