Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Jana Bosca, kněze.

Čtvrtek: svátek Uvedení Pána do chrámu, svátek všech řeholníků a zasvěcených osob. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00. Svíce si můžete přinést své vlastní.

Pátek: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. 16.00 výstav Nejsvětější svátosti k adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá.

Úterý 7. února 2017: v 19.00 koncert v Tereziánském sále v rámci cyklu Břevnovská nokturna.  

Sobota 11. února 2017: památka Panny Marie Lurdské, při této příležitosti je možné přistoupit ke svátosti nemocných při mši svaté, a sice 11. 2. v 18.00 a 12. 2. v 7.30. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha