Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na ekumenické setkání farností a sborů na Praze 6, které se uskuteční v kostele u sv. Gotharda v Bubenči 22. ledna 2017 v 17.00.

„Koncert podané ruky,” sólisté Státní opery Praha Jana Sibera, Václav Sibera, varhany: Ludmila Juránková.